Centrum Medyczne Hajduki Chorzów

Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Punkt poboru materiału do laboratorium

współpracujemy z laboratorium analitycznym, dzięki temu nasi pacjenci mogą na miejscu wykonać badania zlecone przez lekarza POZ bądź prywatne